Obsah

Technické památky - Slánsko 

Dřevěné zvoničky

Při putování po Slánsku narazíme také na malebné dřevěné zvonice, které společně s venkovskými kostely tvoří působivé architektonické dominanty kraje. V Čechách ojedinělá zvonice vystavěná na půdorysu stalčeného šestiúhelníka se nachází při kostele sv. Barboryv Černuci.

zvonička v HořešovicíchPozdně gotická zvonice, patrně z 16. století, čtyřboké stupňovité hmoty na obdélném půdoryse, s dlátkovou střechou, završenou dvěma hroty. Konstrukce vzpěradlová, bedněné patro na sloupkách, plášť opřen o obvodovou zídku. Stojí severozápadně od průčelí kostela v Hořešovicích. Opravena v 80. letech 20. století. Zvony: 1502 - 1788, 1511.yvonička KvíliceNejstarší dřevěná zvonice na Slánksu. Nachází se nad obcí Kvilice u kostela sv. Víta. Datace zvonů a a kostrukce napovídá, že vznikla někdy v 16. století, a později byla upravována. Jde o vzpěradlový typ s otevřeným zvonovým patrem.
 

zvonička NeprobyliceKe středověké architektuře se řadí i dřevěná zvonice, která stojí na návsi obce Neprobylice. Tato zvonice je však již jen kopií stavby stržené v roce 1896. Je to opět zvonice vzpěradlové konstrukce s otevřeným zvonovým patrem. Šestibokou podezdívku zdobí dvojice náhrobníků.

zvonička PřelícDřevěná zvonice při kostele sv. Petra a Pavla v Přelíci.. Z kamenné podezdívky vyrůstá spodní osmiboká část, nad kterou se tyčí svisle bedněný hranol završený lomenou stanovou střechou. Na zvonové stolici byla zavěšena trojice zvonů.

Řisuty zvoničkaVedle kostela sv. Jakuba Většího v  Řisutech je vystavěna další dřevěná zvonice. Spodní zděná podezdívka je rozdělena na dvě poloviny, přičemž levou stoupáme vzhůru ke zvonové stolici. Celý komplex tvoří dominantu obce Řisuty.


 

zvonička ŽeleniceVedle původně románského kostela sv. Jakuba Většího v Želenici za malým hřbitovem na podezdívce stojí dřevěná zvonice s nízkou přisedlou mansardovou střechou.


Golf Beřovice

go.lf BeřoviceGolfový areál v Beřovicích u Slaného se nachází v krásné krajině okolí bájné hory Říp. Ve svých prostorách nabízí:
18. jamkové mistrovské hřiště linksového typu (par 72), které pobaví i prověří hráče všech výkonnostních kategorií s možností hry bez HCP. Jednotlivé jamky jsou dokonale tvarovány a poskytují hráčům maximální míru soukromí při hře.
9j akademické hřiště nebo public hřiště nebo veřejné hřiště, je složeno z 3-parových jamek (par 27). Délka jamek je od 43m do 200m. Golfistům prověří "krátkou hru" a začátečníkům umožní zahrání solidního výsledku. Tréninkové plochy v golfovém areálu v Beřovicích se nachází v blizkosti parkoviště a jejich využítí je zdarma.
V golfovém areálu v Beřovicích jsou v indoorové hale k dispozici 3 FS simulátory.

Hasiči Velvary

hasičiSbor dobrovolných hasičů Velvary byl založen 22. května roku 1864 jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor. Stalo se tak na památné valné hromadě sboru, která se sešla v hostinci Sladovna. Zakladatelem sboru byl Karel Krohn, známý velvarský obchodník, později zastupitel, radní i starosta královského města. Letošního 14. února uplynulo 100 let od jeho umrtí. Významným pro sbor byl například rok 1868, kdy sbor zakoupil první károvou stříkačku za 400 zlatých a objednal spolkový prapor za 450 zlatých, který byl vysvěcen v srpnu téhož roku. Tento prapor byl nedávno renovován. Budova hasičské zbrojnice je v majetku města Velvary stejně jako hasičská výjezdová technika, hasiči ji udržují v akceschopnosti a pečují o její stav. V současné době jsou to dvě automobilové cisterny a to CAS 32 T 815 a CAS 24 LIAZ, dále dopravní vozidlo DA 12, nákladní A 30N a řada agregátů a věcných prostředků požární ochrany. Na rok 2014 připadá 150. výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech.

Hvězdárna Slaný

Slaný - hvězdárnaV květnu roku 1963 byla slavnostně otevřena lidová hvězdárna ve Slaném (nyní Městská hvězdárna). Kopule má průměr 5,8 m a hvězdárna se stala jednou z dominant města. V kopuli byl umístněn refraktor o průměru objektivu 110 mm s ohniskovou vzdáleností 2040 mm a paralaktickou montáží. Během let 1994 - 1996 prošla hvězdárna kompletní rekonstrukcí a 1. září 1996 byla slavnostně otevřena pro veřejnost. V roce 2000 byl zakoupen nový dalekohled, který splňuje požadavky na vlastní vědecký program hvězdárny. Jedná se o dalekohled s průměrem zrcadla 50 cm a primárním ohniskem 2 700 mm, typ Cassegrain s odnímatelným sekundárním zrcátkem. Na jeho místo je možné instalovat CCD kameru (SBIG ST-9E), kterou hvězdárna disponuje. Dalekohled je ovládán dvěma krokovými motory a je vybaven elektronickými čidly polohy.

Muzeum veteránů v Hobšovicích

veteráni autaV Hobšovicích, malé vesničce asi 10 km od Slaného, můžete nalézt něco, co by tady asi čekal jen málokdo - soukromé muzeum historických vozidel. Jeho majitelem, správcem, průvodcem a údržbářem v jedné osobě je slánský sběratel automobilových a motocyklových historických unikátů pan Václav Bečvář. Výstavní plocha je umístěna ve stodole, která je vzhledem k počtu exponátů poněkud malá - a podle slov jednoho z nadšených pomocníků jich řada ještě čeká v depozitáři na renovaci a své stálé místo v expozici.

Pivovar Antoš Slaný

pivovar AntošPivovar Antoš založený v roce 2010 nyní obnovuje tradici vaření kvalitního slánského piva. Při jeho výrobě je použito výhradně nejkvalitnějších domácích surovin, českého chmele z nedaleké žatecké oblasti a vyhlášeného sladu z moravské Hané připravovaného dnes již ojedinělým způsobem sladování na humnech. Pivo je čepováno přímo z ležáckých sklepů, nefiltrované a nepasterované, aby si tak uchovalo své jedinečné vlastnosti „živého“ piva, jak je znali naši předkové.

Rozhledna Líský

rozhledna v LískýTypizovanou železnou konstrukci s vyhlídkovou plošinou nechal postavit operátor T-Mobile v polích nad středočeskou obcí Líský u Slaného. Na vyhlídkový ochoz ve výšce cca 25 metrů nad zemí vede 141 schodů. Výhled se nabízí především na pásmo Českého Středohoří, Říp, při dobré viditelnosti lze zahlédnout i Ještěd. Směrem na jih a západ lze přehlédnout pásmo lesů přírodního parku Džbán. 
Řopíky Mlýnek a Sazená

řopíkHistorická obranná linie kolem Prahy se nazývá Pražská čára. Její výstavba začala již v roce 1936. V srpnu 1936 byla zahájena stavba 77. obraných objektů vz 36. Byly to jednoduché pevnůstky stavěné podle francouzského vzoru. V roce 1937 byly nahrazeny  typem vz37, pro které se vžil název „řopík“. Byly to objekty lehkého opevnění a základní typ se vyznačoval dvěma bočními střílnami. Za okupace byla téměř celá linie zničena a do dnes se zachovalo jen několik málo „řopíků“.

Lehký objekt vz. 36 IXb/43/A - nad osadou Mlýnek u Drnova. Ve stráni nad osadou se nachází bunkr IX.b/43/A předválečného opevnění tzv.Pražské čáry, dnes zrestaurovaný do stavu z roku 1938 coby součást Vojenského skanzenu Smečno. Jde o jediný dochovaný objekt lehkého opevnění vz. 36 ve středních Čechách.

Sbírka slánek

Sbírka slánekVe Slaném najdete jednu z největších sbírek slánek na světě. Prohlédnete si zde slánky keramické, skleněné, plastové, malé i velké, staré i nové. Do sbírky, která je časově neomezena, se může zapojit kdokoliv. Všechny darované slánky jsou k vidění v  galerii nově vybudovaného Infocentra Pod Velvarskou branou. Dárci slánek od infocentra obdrží pamětní list vytvořený Zdeňkem Hofmanem a zároveň je zde možnost zapsat se do Pamětní knihy a to v případě, že spolu se slánkou poskytnete i vaše vzpomínky nebo úsměvné příhody s ní spojené. Mezi dárci je i Společnost patriotů Slaného, kteří do sbírky přispěli obří keramickou slánkou. Ve sbírce jsou slánky z celé České republiky ale i ze zahraničí. Některé slánky byly dokonce vyrobeny přímo pro tuto sbírku. Nachází se tu i největší keramická slánka na světě, vyvedená ve stylu chodské keramiky. Do největší funkční slánky na světě se vejde přes 40 kilo soli, je vysoká 120 cm a díky šikovné konstrukci si s ní může posolit třeba svačinu skutečně každý. Sbírka byla vyhlášena 1. dubna 2011.

Vojenský skanzen Smečno

Vojenský skanzen SmečnoObčanské sdružení Vojenský skanzen Smečno vzniklo v roce 1991.  U západní zdi smečenského zámku se dochoval a byl plně zrekonstruován jeden z objektů bývalého čs. opevnění, patřícího do Vnější obrany Prahy z let 1935-38. Součástí skanzenu je také objekt vz. 36 ležící mezi obcemi Drnov a Mlýnek u Slaného. Oba objekty jsou doposud nejautentičtěji vybavené lehké obranné objekty v celé ČR. Pro návštěvníky jsou plně zrekonstruovány, vybaveny a vyzbrojeny do původního stavu v jakém se nacházely v roce 1938. Kromě těchto „bunkrů“ je na tzv. Pražské čáře obnoveno ještě dalších 5 objektů.

Zichovecký kromlech

 Zichovecký kromlechByl postaven v květnu 2010 jako novodobá replika prehistorických kruhů. Smyslem tohoto činu bylo přispět k poznání účelu těchto keltských a před keltských staveb experimentální formou. V kraji, který byl v prehistorii osídlen, je to určitá forma návratu k tradicím a zájmu o ně. Původní kamenné kruhy (kromlechy) měly několik možností využití, jež spočívaly v geometrickém tvaru a vlastnostech kamenů ve smyslu geneze dnes neznámých energií. Kruhový tvar umožňoval vznik síly potřebné pro ochranu blízkých sídel především ze zdravotního hlediska. Tento typ kromlechu se středovým menhirem byl navíc téměř univerzálním léčebným prostředkem, v dávných dobách takto dobře dostupným. Kromě toho byly kruhy využívány pro sakrální účely a také jako pomůcka astronomických pozorování, souvisejících především se Sluncem a Měsícem.

Železniční most v Podlešíně

Železniční most v PodlešíněKamenný most se nachází na trati ČD vedoucí z Hostivic do Slaného. Vede přes údolí Knovízského potoka. Pochází z let 1872-1873. Je 95 metrů dlouhý, má pět půlkruhových oblouků o rozpětí 10 metrů, spočívajících na kónických hranolových pilířích. Maximální výška mostu nade dnem údolí činí 17,7 metru. Jde o jednu z nejcennějších mostních staveb ve středních Čechách, neboť patří k nejstarším železničním mostům v regionu a navíc se dochoval v původním stavu bez mladších úprav.

Železniční muzeum Zlonice

lokomotivaŽelezniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy, které nejsou obecně známé. Především se jedná o lokomotivy cukrovarů a malodráhy cihelen. Nechybí ani rozsáhlá expozice zabezpečovací techniky, nákladní vagóny, modelová železnice a další drobné předměty z oblasti železniční dopravy a přepravy. Doplněním expozic jsou nákladní autoveterány a další drobná historická technická zařízení. Areál muzea se nachází v Lisovicích, západní části městyse Zlonice.