Obsah

Technické památky Rakovnicka


Železniční muzeum v Lužné


Železniční muzeum LužnáNachází se v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy Lužná -Lišany, jejíž vznik je datován rokem 1871. Lužná byla jednou z posledních služeben státních drah s parním provozem, jejích prostor bylo využíváno pro vystavování historických kolejových vozidel. Provoz depa jako služebny byl ukončen v roce 1996 a již o rok později zde byla dobrovolnou aktivitou řady spolků zabývajících se historií železnic zahájena pravidelná výstavní činnost. Na ni pak v roce 1999 navázaly České dráhy založením svého Železničního muzea. V muzeu jsou vystaveny parní i motorové lokomotivy, motorové vozy, historické osobní a nákladní vozy, dále řady dokumentů, fotografií a předmětů z historie železniční dopravy.
www.os.cd.cz/muzeum


Vodní nádrž Klíčava


Vodní nádrž KlíčavaDokončená v roce 1955 na stejnojmenném potoce asi 3 km severně od obce Zbečno. Téměř celá leží v ochranném pásmu a areálu lánské obory. Nad jejím severním břehem leží pro veřejnost nepřístupná zřícenina loveckého hradu Jivno, založeného v 1. pol. 13. stol. králem Václavem I. Plocha nádrže je 72,5 hektarů, výška betonové hráze 50 m, její délka v koruně 176 m a maximální hloubka 37,7 m. Nádrž slouží jako záložní zdroj pitné vody i pro město Kladno.


Kounovské kamenné řady


Kounovské kamenné řadyLeží asi 2,5 km severozápadně od obce Kounov v zalesněné části džbánského masivu. Někdy jsou také označovány jako "Český Carnac". Jedná se o jedinou známou kulturní památku tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Podle mohutnosti rozmístění řad i plochy největších balvanů jsou někdy považovány za stavbu prvních zemědělců z mladší doby kamenné, není vyloučeno jejich datování do období trvání blízkého hradiště z doby halštatské. O jejich původním smyslu se vedou spory, mohly sloužit k astronomickým účelům nebo být povahy kalendářní či kultovní. Podle jedné z hypotéz jimi byly označeny závodní dráhy pro koně. Místo je to skutečně zajímavé, dnes tudy prochází naučná stezka s podrobným popisem.


Královský pivovar Krušovice


Královský pivovar KrušoviceKrálovský pivovar Krušovice je jedním z nejstarších pivovarů v Čechách. Vznikl po roce 1517 při staré stezce z Prahy do saských zemí a nyní se nachází u silnice Praha - Karlovy Vary. Pivo zde po přesunu z Rakovníka začal vařit Jiří Bírka z Násile. V roce 1581 nabídl pivovar císaři Rudolfu II. a dne 18. 3. 1583 jej Česká koruna pro císaře koupila. Krušovické pivo pak Rudolf II ochutnával při četných lovech v přilehlých křivoklátských lesích a nechal si jej z Krušovic vozit i na Pražský hrad. Česká koruna pivovar vlastnila více než 100 let, a přestože ho v roce 1685 prodala Arnoštu Josefu z Valdštejna, vřelý vztah Krušovických k Pražskému hradu setrval a dále se rozvíjí. www.krusovice.cz