Obsah

Technické památky - Berounsko

 Městská rozhledna

Městská rozhlednaRozhledna vysoká 13,6 m vznikla na Městské hoře v Berouně v podstatě náhodou. V roce 1934 získala berounská firma Jelínek a synové zakázku na výstavbu vodojemu. Sama přišla s iniciativou, že stavbu rozšíří o další účelový objekt - betonovou vyhlídkovou věž, otevřenou o velikonočních svátcích roku 1936 a provozovanou městem. Částečně zchátralá rozhledna byla v devadesátých letech 20. stol. uzavřena. Po rekonstrukci mobilním operátorem je od roku 1999 opět přístupná veřejnosti a stala se vyhledávaným místem rodinných i školních výletů.

 

 Berounská keramika

Berounská keramikaMěsto Beroun proslulo svými hrnčířskými trhy, na které se už osm let sjíždějí vždy druhý zářijový víkend desítky nejlepších hrnčířů a keramiků z celé republiky. Právě hrnčíři patřili ve středověku k váženým a uznávaným řemeslům a v širší povědomí vešli zejména tzv. berounským zbožím, červeně zbarvenou keramikou, zdobenou bílými přírodními motivy, z níž se pilo při korunovaci krále Matyáše v roce 1611 a oblíbil si ji i císař Rudolf II či Vilém z Rožmberka.

 Sklárny Nižbor

Sklárna NižborPodle dochovaných historických zpráv je známo, že významný sklářský rod Rücklů přišel již v 18. století do Čech ze Švýcarska. Důležitým mezníkem pro firmu byl rok 1846, kdy Jan Rückl převzal sklářskou huť v Cyranově Ostrově do nájmu a založil vlastní firmu. Úspěchy spojené se sklářskou výrobou umožnily brzo rozšířit výrobní kapacity sklárny o další provozy. Zejména Antonín Rückl se pak následně zapsal do historie českého skla jako zakladatel a šéf několika dalších úspěšných skláren.. Výrobní provozy může navštívit veřejnost.
www.ruckl-crystal.cz

 Solvayovy lomy u Bubovic

Důlně-průmyslový skanzen mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou a Bubovice. Malé muzeum s expozicí "Historie těžby a dopravy vápence v Českém krasu". Od muzea ke štole je zrekonstruovaná část polní lomové dráhy, po které na ukázku projíždějí původní vozíky tažené důlními lokomotivami.
www.solvayovylomy.cz

 Chrustenický důl

Největší důlní skanzen v republice v blízkosti dálnice D5 u obce Loděnice. Důl má 84 podzemních pater. Zhlédnout lze důlní lokomotivy a vozíky, dobové fotografie, jakož i raritu - důlní konírnu. Prohlídka dolu zahrnuje půl cesty důlním vláčkem.

 Keltské oppidum Stradonice

Západně nad obcí Stradonice a ústím Habrového potoka do řeky Berounky se na vrchu Hradiště nalézá jedno z nejznámějších bývalých keltských oppid v Evropě. Nedaleko odtud, na zámku v obci Nižbor, bylo v červnu 2004 otevřeno Informační centrum keltské kultury, představující veřejnosti unikátní kulturu tohoto tajemného národa. Podle jednoho z jeho kmenů - Bójů byly nazvány i Čechy - Bohaemium. www.keltoi.cz, www.boiohaemum.cz