Obsah

Krásy přírody - Slánsko

 

 Slánská hora

Slánská horaSlánská hora (330 m n. m.) tvoří přírodní dominantu města. Spolu s nedalekou Vinařickou horou představují nejjižnější výběžky sopečné činnosti Českého středohoří. Ve chráněném území je spousta zajímavých míst jeskyně, lom, naučná stezka a vzácná lesostepní společenstva. Na vrcholu hory jsou tři kříže, které symbolizují utrpení Slaňáků za třicetileté  války. Množství vyhlídek poskytuje báječné pohledy na město a do dálky. Naučná přírodovědná stezka Slánská hora začíná na jižní straně hory v ulici Pod Horou. Má sedm zastávek, kde jsou umístěny informační tabulky seznamující s pozoruhodností místa. Po dosažení vrcholu spatříte tři kříže. O jejich historii si přečtete na informační tabulce zastávky. Od křížů je pěkný rozhled na průmyslovou část města. Pokračujete pak procházkou po temeni hory. Po pravé straně vidíte velkou jizvu po bývalé těžbě čediče. Na temeni Slánské hory se cesta lomí a vede severní stranou zpět. Prohlédněte si nádherné čedičové sloupy, které se vytvořily při tuhnutí horniny. V puklinách, obnažených částech skal se uchovala vzácná květena i zvířena. Než se vydáte po svahu hory dolů, zastavte se Na vyhlídce, odkud  se můžete podívat na historické jádro města. Zbývající část pak vede klikatou cestou mezi skalními výběžky a končí pod horou v Chadalíkově ulici.

 Kamenný muž

MenhirPoblíž obce Klobuky na Slánsku stojí největší český menhir, známý pod jménem Kamenný muž anebo Zkamenělý pastýř. Váže se k němu pověst - při každém zvonění v klobuckém kostele postoupí o jeden krok blíže ke kostelu, až tam dojde, nastane konec světa. Menhir je znám i pod dalšími názvy - Kamenný muž, Zkamenělec či Zkamenělý slouha.
 Podlešínská skalní jehla

Skalní jehlaNa okraji obce Podlešín, 5 km východně od Slaného, se nachází osamělý geomorfologický útvar karbonského stáří – Podlešínská skalní jehla. Štíhlá je jen při pohledu z jižní strany. Její až 8 m vysoké stěny člení drobné erozní tvary (dutiny a žlábky). Stojí asi 700m od okraje obce osamoceně v poli.