Obsah

Krásy přírody Rakovnicka


Křivoklátsko


KřivoklátskoJeho zásadní část se nachází na východě a jihovýchodě Rakovnicka s osou tvořenou údolím řeky Berounky. Více než polovinu území pahorkatiny, rozbrázděné údolími s mnoha vodními toky, pokrývají lesy, které si uchovaly většinou původní skladbu. Celá oblast s velkým množstvím vzácných rostlin a živočichů byla vyhlášena v roce 1978 jako Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko a zařazena do seznamu UNESCO jako biosférická rezervace. Její součástí je mnoho zajímavých přírodních rezervací s nejzajímavější z nich, Brdatkou. Jedná se o skalnatý svah porostlý převážně habrovými doubravami, v dolních partiích blíže řeky Berounky se spíše suťovým lesem. Na skalních výchozech orientovaných k jihu, se objevují i skalní stepi s charakteristickou květenou. Významný je zde výskyt plazů. V křivoklátských lesích se nachází se nachází mnoho cenných historických stavebních památek, jimž dominuje královský hrad Křivoklát. Celé území Křivoklátska patří mezi nejoblíbenější místa v České republice pro turistiku, chataření a trávení volného času.
www.krivoklatsko.cz
 

Jesenicko


JesenickoNávštěvník jej nalezne na západě Rakovnicka. Jeho typický ráz je dán množstvím rybníků a rybníčků a poklidný obraz dokreslují místní lesy, ve kterých roste spousta vřesu, borůvek a hub. Jesenicko bylo díky svým přírodním zajímavostem prohlášeno za přírodní park, který zahrnuje západní část okresu Rakovník a okraje okresů Louny a Plzeň-sever. V centru přírodního parku pramení Rakovnický potok, který se pak po téměř 50 km vlévá u Roztok do Berounky. Na jeho území byla vybudována naučná stezka Jesenicko. Okolí obce Jesenice tvoří rozhraní mezi povodím Ohře a Vltavy. Na jihozápad od ní ležící Velký rybník je využíván k rekreaci.