Obsah

Krásy přírody - Kladensko


Přírodní krásy Kladna

Okolí Kladna

 

  • NSEV Kladno – Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna
  • Více informací ZDE

 Zámecká zahrada a medvědárium


Zámecká zahrada KladnoZámecká zahrada se nachází v Zádušní ulici v centru města u kladenského zámku , přestavěného v období 1738-1740 do nynější barokní podoby K. I. Dientzenhoferem. Rekonstrukce probíhala od roku 2000, přičemž jako první byla dokončena část zahrady s nově vystavěným medvědáriem. Zámecká zahrada se stalaoblíbeným místem konání svatebních obřadů, koncertů, divadelních představení a jiných kulturních Medvědáriuma společenských akcí.

 

 
 
 Park Sítenské údolí

 

Sítenské údolíJe situován uprostřed Kladna v plochém erozivním údolí s prameništi potoků, kde se ve vzdálené minulosti na severozápadních svazích nacházely vinice a později sady. Lokalita se pak v 70. a 80. letech přeměnila v zanedbanou část města. Koncem roku 2007 byla dokončena první, zásadní etapa revitalizace tohoto území, ve kterém zůstaly zachovány téměř všechny složky původního vysokokmenného sadu, přičemž jsou striktně zajištěny a dodržovány podmínky jeho ochrany. V parteru došlo k úpravě břehového opevnění potoka a to jak plochými kameny, výdřevami a zeminou. Na něm pak vzniklo jedno velké a tři malá jezírka a několik dřevěných můstků. Park protínají nové mlatové cesty, kopírující původní pěšiny, ve svazích stupňovité, s kamennými obrubníky přírodní barvy. Za západním okrajem údolí vzniklo parkoviště, nedaleko něj již nejmladší generace využívá dětské hřiště s herními prvky z přírodních materiálů, zejména dřeva. Součástí této zábavné části parku jsou bezpečnostní dopadové zóny a pítko. Dalšími zajímavými prvky jsou kamenné stavby "čtyři živly", 17 kamenných patníků, ohniště ohraničené kameny, lavičky, atd. Hlavní cesty jsou osvětleny.

 

 Lesopark Bažantnice
 

Lesopark BažantniceLesopark Bažantnice leží na jihovýchodním okraji Kladna mezi kročehlavským sídlištěm a obcí Hřebeč. V parku se nachází revitalizovaný rybník s možností lovu ryb na základě povolení. V části nad rybníkem je dětská herní sestava a kolem rybníka odpočinkové lavičky. Přes romantický potůček vedoucí k rybníku jsou v různých částech lesoparku umístěny dřevěné můstky. Na lesopark v jeho východní části volně navazuje nově zrekonstruované letní koupaliště Bažantnice. Územím prochází cyklotrasa č. 0017, tzv. kladenský okruh a na jeho jižním okraji i cyklostezka č. 0018 z Okoře do Družce.
 

 Záchranná stanice Aves


AVESV bezprostřední blízkosti Přírodního vodního parku Čabárna na hranici Kladna a obce Brandýsek naleznou návštěvníci stanici Občanského sdružení AVES - zařízení pro poraněné ptáky a drobné živočichy. Tato stanice vznikla opět spojením soukromých aktivit a podpory města a je zařazena do celorepublikové sítě záchranných stanic. Vznikl zde objekt uzpůsobený pro vzdělávání veřejnosti, zejména mládeže. V obou lokalitách aktivně působí obecně prospěšná společnost Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna.


 Přírodní park Džbán


DžbánOblast kolem pohoří Džbán, vyhlášená v roce 1994 jako Přírodní park Džbán, se rozkládá západně od Kladna a zasahuje mimo Kladensko i na Rakovnicko a Lounsko. Park se nachází v poměrně členitém terénu s nejvyšším bodem hřebenem Džbán 536 m n. m., s mnoha údolími a je oblastí především suchých smíšených lesů, teplých strání a krásných potoků. Pro přírodní park jsou typické bílé opukové stráně se vzácnými horskými i teplomilnými rostlinami. V parku je vymezeno několik chráněných území, většinou pro ochranu vzácné flóry. Zajímavými cíly pro turisty jsou zříceniny hradů Pravda, Džbánu, Kounovské kamenné řady a další naleziště pravěkých sídlišť, jakož i řada rybníků na potoce Loděnice, s největším a rekreanty oblíbeným rybníkem Buckem.


 Přírodní park Povodí Kačáku


Povodí KačákuPark vznikl při toku Loděnického potoka, jenž je znám spíše pod názvem Kačák. Prochází jím naučná Drvotova stezka, seznamující se zachovanou částí kladenské přírody. V jeho údolí se nachází několik mlýnů, např. Mostecký mlýn, Mlýn Roučmída, Dědkův mlýn, Červený mlýn, Markův-Bočkův mlýn, z nichž poslední doposud návštěvníkům představuje funkci tohoto zařízení. Od období první československé republiky byly podél Kačáku stavěny chaty pro trávení volných chvil obyvatel Kladna a Prahy.


 Přírodní park okolí Okoře
 

OkořPřírodní park byl vyhlášen v roce 1997. Území se nachází mezi Prahou a Kladnem, a jak už název napovídá, v okolí známé zříceniny hradu Okoř. Protéká jím Zákolanský potok s mnoha rákosinami, nachází se zde společenstva skalek, stepních trávníků, lesní porosty a rybníky. Ty jsou hnízdištěm mnoha ptáků, jiných živočichů i místem výskytu cenných rostlin. Lokalita je pro milovníky kol z Kladna dostupná po cykloturistické trase č. 0018 Družec -Okoř a společně s pěšími turisty mohou projít parkem kolem zrekonstruovaných mlýnů až na staroslavnou Budeč.


 Vinařická hora


Vinařická horaVinařická hora (413 m n. m.) je vrch sopečného původu z období třetihor a chráněný přírodní výtvor, který vznikl společně s Českým středohořím. Tato dominanta se vypíná přibližně 5 km severně od Kladna mezi obcemi Vinařice a Třebichovice Centrální jícen bývalé sopky byl odkryt při dobývání kamene.. Na kole se sem z Kladna dopravíte po cykloturistické trase Vinařická, jakož i po značené turistické trase a naučné stezce.


 

 

 Drvotova stezka


Drvotova stezkaPřírodovědně-historická naučná okružní stezka, nacházející se západě od Kladna, byla založena v roce 1982. Prochází částí přírodního parku "Povodí Kačáku" a kolem Turyňského rybníka. Na trase dlouhé 11 km je 12 naučných zastávek, první naučný panel se nachází v obci Srby, na Velkých Záplavách. Název trasy připomíná jednoho ze zakladatelů stezky - V. Drvotu.