Obsah

Krásy přírody - Berounsko

 Medvědárium

MedvědiBeroun má ve svém znaku medvěda, od roku 2000 pak i medvědy živé. Městu byli tvůrci oblíbeného televizního pořadu pro děti nabídnuty tři slavné hvězdy - hnědí medvídci, bráškové Jakub, Matěj a Vojta, narození v lednu 2000 v Českém Krumlově. V lesoparku na Městské hoře mají své království - výběh o rozloze 2 arů, doplněný o železobetonovou stavbu medvědince s dvěma bazény, prolézačkou a pyramidou.

 Geopark Barrandien

GeoparkV červnu 2003 otevřelo Muzeum Českého krasu v Berouně na dvoře Jenštejnského domu expozici pod širým nebem Geopark Barrandien. Vystaveny jsou zde typické horniny ze širokého okolí Berouna od kambria až po devon, jejichž prostřednictvím se mohou návštěvníci seznámit s geologickým vývojem Barrandienu. Geopark zároveň slouží díky parkovým úpravám s travnatými plochami, stromy, keři a lavičkami i k odpočinku veřejnosti.

 Chráněná krajinná oblast Český kras

Okolí BerounaPřevážnou část tohoto území, ležícího jihozápadně od Prahy na ploše 128 km2, tvoří zvrásněné vápence siluru a devonu v pestrém vývoji, jež nemá v jiných částech ČR obdobu. Geologickou rozmanitost ještě umocňuje souvrství břidlic a diabasových vyvřelin. Přes malou nadmořskou výšku do 500 m se zde vytvořil pestře členěný reliéf erozní činnosti řeky Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají často kaňonovitý ráz. Součástí území jsou i Národní přírodní rezervace Karlštejn a Koda, jakož i Koněpruské jeskyně či další národní přírodní památky.
http://ceskras.schkocr.cz

 Koněpruské jeskyně

JeskyněTato největší zpřístupněná jeskynní soustava v Čechách se nachází ve východní části návrší Zlatý kůň asi 4 km na jih od města Beroun. Jedná se o rozsáhlý třípatrový jeskynní systém v devonských vápencích, vytvořených podzemním tokem a prosakováním vody s výškovým rozdílem více než 70 m s průměrnou teplotou 10,6°C. K jejich objevení přispěla těžba vápence, kdy při odstřelu v roce 1950 našli dělníci otvor vedoucí do jeskynního komplexu. Speleologové zde při průzkumech našli řadu archeologických nálezů, včetně lidských kostí datovaných do doby před 50 tis. lety a kostí zvířecích z doby před 200 tis. až 30 tis. lety. http://gweb.cz/jeskyne

 Lomy u obce Mořina

Velká AmerikaZápadně od obce Mořina se nacházejí velké opuštěné lomy, z velké části zatopené vodou a spojené podzemními šachtami, které byly vylámány v 1. pol. 20. století. Jsou významným nalezištěm zkamenělin a pro nebezpečí úrazu je do nich zakázán vstup. Mezi nejznámější patří lomy Velká a Malá Amerika.