Obsah

Berounsko, kraj malebného zákoutí řeky Berounky...

 

Husovo náměstíŘeka Berounka vytváří jedno z nejkrásnějších údolí využívaných vodáky i pěšími turisty na cestách lemovaných hlubokými lesy. Berounské romantické scenérie zdejší krajiny každoročně přilákají tisíce českých i zahraničních návštěvníků, turistů i cykloturistů. Atraktivní dolní tok řeky nás seznamuje s vápencovými útvary Českého krasu, příroda zde utváří kamenité rokle, hřebeny, krasové podzemní dutiny a rozmanité tajuplné jeskyně. Regionu dominuje Královské město Beroun, ležící asi 25 km na jihozápad od hlavního města Prahy a ve stejné vzdálenosti na jih od Kladna. Královské město Beroun, leží na soutoku řek Berounky a Litavky a láká k návštěvě svými historickými památkami a bohatou kulturní a sportovní nabídkou. Dnešní Beroun má necelých 19 tisíc obyvatel. Jeho dominantou je budova radnice na Husově náměstí, jejíž pseudorenesanční podoba pochází z roku 1903. Z velmi zachovalého městského opevnění z 1. poloviny 14. století se těší zájmu turistů Pražská a Plzeňská brána, zbytky hradeb, hradebního příkopu a bašt.

Vydejte se do Tetína, kde pobývala sv. Ludmila...
 

Kostel sv. Jana NepomuckéhoObec Tetín se rozprostírá na rozloze téměř 6,5 hektaru. Byl již od paleolitu nositeli téměř všech středočeských pravěkých a raně dějinných kultur. Tetín ale také zaujímá významné místo v počátcích křesťanství, nástupu Přemyslovců i v počátcích budování Českého státu. Z doby středověku svědčí o jeho významu a uznání i zájem českých králů, např. Přemysla Otakara II., Václava II., Karla IV., Václava IV. a dalších. Ve světě je Tetín znám pobytem a nájemnou vraždou kněžny Ludmily, pobytem budoucího vévody České země knížete Václava; z minulosti svými pěti sakrálními stavbami, třemi hrady, pobytem Václava Hájka z Libočan jako duchovního zdejších kostelů, zámkem, který byl účastníkem návštěv předních představitelů duchovního, kulturního i politického světa. Historický význam Tetína daleko přesahuje tuto přírodně nadmíru bohatou a překrásnou lokalitu. Přesvědčte se o tom návštěvou Tetína a jeho muzea. Vaši návštěvu uvítá každou celou hodinu zvonkohra části znárodnělé písně "Nad Berounkou pod Tetínem". Je součástí hodin, umístěných na tetínském zámku, který stojí přímo proti muzeu.

Navštivte Kladensko, území nejen industriální...
 

MayrauKladensko leží v severozápadní části Středočeského kraje a zaujímá území o rozloze 35 tisíc hektarů a zahrnuje 48 obcí, v nichž žije přibližně 120 tisíc obyvatel. Okolí Kladna je obklopeno malebnou přírodou. Do jeho jižní a západní části zasahuje Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – biosférická rezervace UNESCO, představující jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů v České republice s bohatstvím flóry i fauny, kde ještě na konci 17. století žili medvědi. Do poloviny 19. století v regionu převládalo zemědělství a průmyslový rozmach nastal od poloviny 19. století, kdy v samotném Kladně objevil Jan Váňa uhelné ložisko. Nastal bouřlivý průmyslový rozvoj Kladna a jeho okolí, zakládání dolů doprovázel rozvoj hutní výroby, završený vznikem Poldiny hutě v roce 1889. Současné Statutární město Kladno je zároveň „metropolí“ středních Čech. V centru města se nachází zajímavé architektonické památky, nejvýznamnější je kladenský Zámek, budova Radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo Kaple sv. Floriána.

 Poznejte Rakovnicko, o němž psal i Ota Pavel...
 

RakovníkÚzemí Rakovnicka se rozprostírá západně od hlavního města Prahy, v údolí Rakovnické kotliny. Jeho jádro je vzdáleno asi 50 km směrem na západ od Prahy a přibližně 25 km na jihozápad od Kladna. Svým návštěvníkům nabízí kromě řady historických a kulturních zajímavostí i cenné přírodní lokality. Oblast tak se svými chatami, kempy a tábořišti patří mezi nejoblíbenější lokality v republice pro odpočinek, turistiku a rekreaci. Milovníci přírody ocení zachovalou krajinu v okolí řeky Berounky s hlubokými smíšenými a listnatými lesy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. O tomto kraji psal nezapomenutelně ve svých povídkách významný český spisovatel Ota Pavel.  Královské město Rakovník je správním, průmyslovým, obchodním, kulturním a sportovním centrem regionu s řadou historických památek. Jedná se o Pražskou a Vysokou bránu, kostel sv. Bartoloměje, měšťanské domy na Husově náměstí, Rabasovu galerii budovu Muzea T. G. M., zvonici, kostel sv. Rocha nebo kostel sv. Jiljí a další.


Objevte krásy Slánska a okolí

Slánská radniceKrálovské město Slaný leží cca 25 km severozápadně od Prahy na důležité obchodní křižovatce silnic Praha - Louny, se silnicemi ve směru na Litoměřice, Velvary a Kladno. Svou polohou a zajímavým okolím je ideálním místem k celodenním výletům z celého Středočeského kraje i z hlavního města Prahy. Název město získalo podle slaného pramene, který byl objeven na úpatí Slánské hory služebníkem knížete Nezamysla při lovu v roce 750. Slánská hora je pozůstatkem bouřlivé sopečné činnosti v této oblasti a je dominantou celého města. Městem protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok. K procházkám přírodou vás láká nejen nová naučná stezka na Slánské hoře, ale třeba i nejstarší barokní replika Božího hrobu v Čechách. V centru města se můžete pokochat kulturními památkami a tělo můžete provětrat ve Víceúčelové sportovní hale s bazénem nebo ve Sportovním centru. Pro osvěžení jistě ochutnáte  pivo z místního pivovaru a nebo můžete přímo zkusit náš turistický produkt „Sladký víkend ve Slaném“.  I v okolí Slaného najdete mnoho různých zajímavostí. Za pozornost jistě stojí dřevěné zvoničky, uměle vybudovaný kromlech nebo zbytky lehkého opevnění  Pražské obranné linie. Věříme, že každý návštěvník Královského města Slaný si určitě najde pro sebe to pravé. Proto neváhejte a vydejte se objevit kouzlo tohoto města i jeho okolí.