Obsah

Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého VáclavaKostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou je jednolodní pseudogotická cihlová stavba z let 1894-1895, orientovaná presbytářem k severu. Věž kostela je vysoká 63 metrů. Kralupy nad Vltavou původně patřily k farností do Minic. Výstavba kostela byla podmínkou pro povýšení Kralup na město, ale přesahovala finanční možnosti tehdejší obce. Jeho stavbu umožnil až dar pražského probošta Dr. Eduarda Tersche, který uhradil zhruba 2/3 nákladů, dále věnoval do kostela některé vybavení, jako např. varhany (mají 2 manuály a 16 rejstříků, autor Em.Š. Petr, Praha). Dr. Tersch při vysvěcení kostela 27. října 1895 podle svého přání sám kázal a v hrobce před hlavním oltářem byl také o tři roky později po své smrti pohřben. Vnitřní vybavení kostela je rovněž novogotické z konce 19. století. Na věži jsou od roku 1991 již třetí zvony (zakoupeny podnikem Kaučuk), předchozí zvony byly zabaveny za první a druhé světové války. Kralupský kostel a zvony se objevují v některých básních Jaroslava Seiferta. V exteriéru na kostele jsou umístěny dvě pamětní desky. Jedna je věnovaná obětem náletu v roce 1945, druhá ukazuje výšku vody při povodni roce 2002.

Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 
Kostel narození sv. Jana Křtitele z 18. stol. - místní část Zeměchy

Kostel narození sv. Jana Křtitele z 18. stol. - místní část ZeměchyKostel Narození svatého Jana Křtitele se nachází ve vsi Zeměchy. Původní kostel stával v obci v místech dnešní autobusové zastávky, jeho existence je doložena již v roce 1352. Tyto stavby byly zničeny během husitských válek a následně v třicetileté válce.

Současný barokní kostel s vedle stojící samostatnou zvonicí byl postaven v roce 1723 na mírném návrší nad návsí. Jeho autorem je pravděpodobně pražský architekt a stavitel Václav Špaček.

Zvonice má cibulovou báň. Loď kostela má šindelovou střechu se sanktusníkem. Kolem kostela je hřbitov. V kostele byl umístěn téměř 150 let dřevěný polychromovaný reliéf Poslední večeře Páně, pocházející původně z Betlémské kaple v Praze. Od roku 1918 je reliéf v Národním muzeu v Praze.

Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 

Kostel sv. Jakuba Staršího, místní část Minice

Kostel sv. Jakuba StaršíhoKostel svatého Jakuba Většího v Minicích je nejstarší památku v Kralupech nad Vltavou. Původně gotický kostel byl založen v době vlády císaře Karla IV. v polovině 14. století. Jedná se o jednoduchý jednolodní kostel s hranolovou věží, kostel byl několikrát přestavován, jeho nynější podoba je novorenesanční. Zajímavostí je, že zde měli svatbu Antonín Seifert a Marie Borutová, rodiče básníka Jaroslava Seiferta – to proto, že v té době ještě neexistoval kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v centru Kralup.

Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 

Renesanční zámek v Nelahozevsi

Renesanční zámek v NelahozevsiZámek Nelahozeves (německy Schloss Mühlhausen) je stavba ze 16. století patřící mezi nejvýznamnější pozdně renesanční objekty v Čechách. Zámek se nachází ve stejnojmenné obci, cca 25 km severně od Prahy na vyvýšené skále nad Vltavou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Na zámku se nachází rodová Lobkowiczká sbírka umění. Současným majitelem zámku je William Lobkowicz. Zámek je běžně turisticky přístupný pro veřejnost.

 

Pozdně barokní zámek ve Veltrusích

Pozdně barokní zámek ve Veltrusích Státní zámek Veltrusy, národní kulturní památka, se nachází v těsné blízkosti města Veltrusy, cca 25 km severně od Prahy. Zámek je ve správě Národního památkového ústavu. V objektu zámku probíhají rekonstrukční a restaurátorské práce. Veřejnosti přístupný je rozsáhlý park.